Subgroups You Can Join

kutuphaneci | koha / Kütüphaneci Öbeği KOHA Topluluğu
KOHA Topluluğu'nun amacı; Halk Kütüphaneleri otomasyonlarında sağlama, sınıflama, kataloglama vb teknik hizmetlerde karşılaşılan sorunları tartışmaktır, otomasyon sisteminin uygulamasında karşılaşılan sorunlara uygulamaya dönük çözümler bulmaktır.
Created:
20 Members, 1 Topic, Archives Viewable By Parent Group, Last Post:
kutuphaneci | kumkitabi
Kütüphaneci grubu üyelerinin her tür konuyu tartışmak ve paylaşımlarda bulunmak için kurdukları topluluktur. Üye olmak için asağıdaki şartlardan birini yerine getirmiş olmanız gerekmektedir. Kumkitabi Yazışma Topluluğu; Kütüphanecilik (Bilgi ve Belge Yönetimi) öğrencisi ya da mezunlarına, Halk Kütüphanecileri Yazışma Topluluğu üyelerine ya da her hangi bir kütüphanede çalışanların üyeliklerine açıktır. Üyelikte sorun yaşayanlar her zaman olduğu gibi bana (seneryelkenci@yahoo.com) yazabilirler. Grup her tür tartışma konusuna olduğu gibi yöneltme mesajlarına da açıktır. Aynı zamanda Jorge Luis Borges'in bir eseri olan "Kum Kitabi" adini neden bu gruba verdigimize gelince... Yanıt, yine eserin içinden gelir: "... çünkü kitabın da kumun da ne başı vardır ne sonu." Kum Kitabı Kütüphaneci Yazışma Topluluğu ( https://groups.io/org/groupsio/kutuphaneci ) nun alt topluluğudur.
Created:
6 Members, 0 Topics, Public Archives
kutuphaneci | rize / Rize Kütüphaneleri Topluluğu
Rize Kütüphaneleri İletişim Platformu
Created:
27 Members, 15 Topics, Archives Viewable Only By Members, Last Post:
kutuphaneci | sakarya / Sakarya Kütüphaneleri Topluluğu
Sakarya Kütüphaneleri İletişim Platformu
Created:
9 Members, 1 Topic, Public Archives, Last Post:
kutuphaneci | tikla
TIKLA Yazışma Topluluğu Halk Kütüphanecilerin iletişim topluluğu olan Kutuphaneci Yazisma Topluluğu ( https://groups.io/org/groupsio/kutuphaneci ) 'nun bir alt topluluğudur. Amacı; halk kütüphanesi çalışanlarının kütüphane web tasarımı konusunda becerilerini geliştirmek icin tartışma ortamı yaratmaktır. TIKLA topluluğu profesyonel bir yardım vaad etmez. TIKLA Kutuphaneci Yazisma Topluğu ( https://groups.io/org/groupsio/kutuphaneci ) nun bir alt topluluğudur.
Created:
9 Members, 6 Topics, Public Archives, Last Post:
1 - 5 of 5