Millet Kıraathanesi

 
Edited

Merhaba,

Gün içinde epostama kütüphanelerle ilgili çeşitli haberler düşüyor. Zaman zaman farklı ortamlarda paylaşıyorum. Anahtar kelimelerimi çoğalttığımda entersan haberler daha edinmeye başladım.


Kırıkkale Millet Kıraathanesi 'Cup Cake' ile Hizmete Girdi!

İlk 'Millet Kıraathanesi' Diyarbakır'da Açıldı

Konya'nın ilk “Millet Kıraathanesi” açılışa hazırlanıyor
http://www.konhaber.com/haber-konya_nin_ilk_millet_kiraathanesi_acilisa_hazirlaniyor-875134.html

Eski uçak "millet kıraathanesi" oldu

... ve daha onlarcası. Her biri birbirinden farklı kurum, birbirinden farklı hizmet, birbirinden farklı konsept, amaç ve vizyon. Kimileri yeni planlanmış, kimi halihazırda devam eden bir projede yapılan isim değişikliği, kimi ise yeni bir çalışmanın adı. Birbirinden farklı amaçlar için yapılan, okuma ve boş zamanı değerlendirme, hatta ciddi araştırma merkezleri için kullanılan tek bir ad.

Bu kafa karışıklığı nedeniyle şuna benzer bir şey yazma gereği duydum.

"Son zamanlarda basında gündeme gelen, çeşitli belediyelerin, kaymakamlık ve valiliklerin açtıklarını duyurdukları Millet Kıraathanesi adlı yerler oluşmaya başlamıştır. Henüz bir taslağına rastlamadığımız, kapsamı ve içeriği tam olarak bilinmeyen böyle bir kurum hakkında bilgiye ihtiyaç duymaktayız.

Kütüphane yönetimi olarak, Millet Kıraathanesi'nin Milli Eğitim Bakanlığının "Z-Kütüphane" projesi gibi teknik şartnamesi olan, çeşitlı kıstaslara göre hazırlanmış bir proje olduğuna inanıyoruz. Bu şartnameler daha belli olmadan farklı kurumların "Millet Kıraathanesi" adı altında birbiriyle ilişkisiz, kapsam anlamında tutarsızlıkları bulunan, proje olduğu dahi söylenemeyecek, iyi niyetle dahi olsa, "ben yaptım, oldu" mantığıyla hayata geçirilmeye çalışılan uygulamaların, ileride açıklanabilecek gerçek -hatta isim olarak telifi alınmış- "Millet Kıraathanesi" projeleri için yanlış ve olumsuz algı yaratabileceğini düşünüyoruz.

İl Halk kütüphanemizce; Millet Kıraathanesine ilişkin Cumhurbaşkanlığınca henüz bir proje açıklanmadan önce, toplumda yanlış ve olumsuz bir algı yaratmamak adına, halk kütüphanelerinde bu adla bir bölüm ya da hizmet açıllıp açılmaması hususunda görüşlerinize ihtiyaç duyulmaktadır.

vs. vs."

Yazıda değindiğim Z-Kütüphane projesi ile ilgi bağlantı şuradadır:

Çalıştığım bölge genelinde çeşitli Z-Kütüphanesi görme şansım oldu. İlgili bağlantıda göreceğiniz gibi bu projelerin yapılması teknik şartnameye dayandırılmıştır. Öyle önüne gelen her okul ben z-kütüphanesi yaptım diyemiyor. Öncelikle okul bir ödenek bulmak zorunda. Ya MEB'den, ya farklı bir kurumdan ya da bir bağışçıdan. Prosedür ondan sonra başlıyor.

Kuracağınız kütüphanenin o proje kapsamındaki materyallerden oluşması gerekir. Yani proje hizmet projesi olduğu kadar bir tefrişat projesidir. MEB'in Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünce organize edilir. Bu Genel Müdürlüğün kontrolünde yapılan Z-Kütüphanelerine ilişkin görüntüler aşağı yukarı şöyledir:

Bulunduğumuz ildeki bir okul aldığı ödenekle şu şekilde bir Z-Kütüphane kurmuştu. Gidip yerinde görme fırsatım oldu.

Inline image

Inline image Inline image

Yöneticiler ödeneği alınca bir tasarımcıya farklı konsepte bir kütüphane tasarlatmışlardı. Benden değerlendirmemi istediler. Yurt dışında geleneksel okullardaki tarihsel okul kütüphanelerini hatırlattığı için ilgimi çekti. Özellikle tepeden yapılan ışıklandırma göz alıcıydı. Dolapların alt kısmının kapaklı olmasına anlam veremediğimi söyledim. Açıklama alamadım. Sadece kapakların da estetik unsur olarak değerlendirildiği ve deposu olmayan kütüphane için kısmi bir depo olarak kullanilabileceği söylendi. Geleneksel olarak kitapların belli seviyenin altında olması istenmediği için de tercih edilmiş olabilir. Fakat genel anlamda pek çok okuldan ferah ve her anlamda görkemli bir kütüphane olduğu söylenebilirdi.

Ancak ilgili Genel Müdürlük olaya sıcak bakmamış. Açılışını yapmamış ve okul tarafından açılışı yapıldığında da bir temsilci gelmemiş. Okul yöneticileri o yüzden bazı eklemeler yapmışlar. Giriş kısmındaki bölümü Z-Kütüphaneleri hatırlatan şöyle görüntüler çıkmış ortaya.

Inline image Inline image

Eğer okul Güneysu'da olmasa yöneticileri hakkında işlem yapılır mıyduı bilmiyorum ama yine de bulunduğumuz bölgedeki en görkemli okul kütüphanesi olduğu için bence kayda değer çalışma olmuş (Diğer devlet okulu kürüphaneleri gibi kütüphanecisinin olmadığını belirtmeme gerek yok tabii.)

Kısacası, elbette bağımsız bir şekilde proje geliştirip halkın kültürel anlamda faydalanacağı yerler yapmak mümkün. Ama unutulmamalı ki, ortada dillendirilen bir proje varsa muhakkak dayandığı iyi,kötü birprosedürün, bir teknik şartnamenin olması gerekir. Millet Kıraathanelerinde bunu sorgulamak bizim görevimiz olmalı. Özellikle bu isimlendirme altında, halk kütüphanelerine personel, ödenek/bütçe, yetki desteklemeleri yapmadan, sorumluluklar yükleyip, kütüphanelerin, bunun sırtından nemalanmaya çalışan yerel yöneticilerin oyuncağı olmasına izin verilmemeli.

Selamlar,
Şener Yelkenci
Kütüphaneci

Join kutuphaneci@kutuphaneci.groups.io to automatically receive all group messages.