"İnfial yaratan çocuk kitabı toplatıldı, yayınevi özür diledi."

 

İnfial yaratan çocuk kitabı toplatıldı, yayınevi özür diledi.
"Kahkaha Gülleri" adında 2. ve 3. sınıflar için piyasa sürülen masal kitabında geçen ifadeler okuyanların kanını dondurdu. Babası tarafından başı kesilen çocuğun kazanda kaynatılmasını anlatan kitap, sosyal medyada tepkilere neden olunca piyasadan toplatıldı.
İnfial yaratan çocuk kitabı toplatıldı, yayınevi özür diledi - Haberler Son Dakika


Halk Kütüphanelerinde "Kahkaha gülleri"

Join kutuphaneci@kutuphaneci.groups.io to automatically receive all group messages.