[KUTUP-L: 23782] Türkiye Yardım Sevenler Derneği Dijital Arşivi

 

From: byilmaz@... <byilmaz@...>

Sayın Liste Üyeleri,

Türkiye Yardım Sevenler Derneği (TYSD), başlangıçta yoksul kadınlara yardım etmek amacıyla ve Atatürk'ün isteği ile 1928 yılında kurulan Türkiye'nin ilk ve en uzun soluklu sivil toplum kuruluşlarından birisidir. Gelecek yıl 90. yılını kutlamaya hazırlanan bu kuruluş Cumhuriyet tarihi için önemli basılı ve görsel belgelere sahiptir.

TYSD için küçük ve orta ölçekli kültürel bellek kurumlarına (kütüphane, arşiv ve müzeler) da örnek olabilecek ve bu türden girişimler için fikir verebilecek bir Dijital Arşiv oluşturduk. Bölümümüz (Hacettepe Üniverisitesi Bilgi ve Belge Yönetimi) Araştırma Görevlisi Dr. Tolga Çakmak'ın teknik bilgi ve becerisi, öğrencilerimiz Begüm Taşdan ve Yasemin Aydın'ın katkıları ile gerçekleştirdiğimiz çalışmanın sonunda ortaya böylesi önemli bir kuruluşun güzel ve işlevsel dijital arşivi çıktı.

TYSD Arşivi, Türkiye'den 64 arşivin yer aldığı Registry of Open Access Repositories (ROAR) adlı açık erişim platformunda da yer almaya başladı.

TYSD Dijital Arşivi'ne http://tysdarsivi.hacettepe.edu.tr adresinden erişmek olanaklıdır.

Bilgilerinize saygılarımızla sunarız.


Bülent Yılmaz

Join kutuphaneci@kutuphaneci.groups.io to automatically receive all group messages.